MCP 3DPLODDER MODEL S DUET

PRINT SIZE (M) 1.5 x 2 х 2

MCP 3DPLODDER MODEL M DUET

PRINT SIZE (M) 2 x 3 х 5

MCP 3DPLODDER MODEL L DUET

PRINT SIZE (M) 2 x 4 х 6

MCP 3DPLODDER MODEL XL DUET

PRINT SIZE (M) 3.5 x 5 х 6

MCP 3DPLODDER MODEL XXL DUET

PRINT SIZE (M) 3.5 x 6 х 6

MCP 3DPLODDER MODEL YS DUET

PRINT SIZE (M) YOUR SIZE